Infrastructuur op maat.

Optimaliseer connectiviteit met onze snelle en efficiënte glasvezelinfrastructuur aanleg.

DIENSTEN

Aanleg infrastructuur

Het aanleggen van infrastructuur met graaf- en boortechnieken vereist een grondige engineeringaanpak om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden veilig, efficiënt en in overeenstemming met regelgeving worden uitgevoerd. Wij kunnen voor u de volgende stappen in het proces verzorgen: 

 1. Vooronderzoek en planning
  Voer een grondig vooronderzoek uit van het gebied waar de infrastructuur zal worden aangelegd. Identificeer bestaande leidingen, kabels en andere ondergrondse voorzieningen. Plan het traject van de nieuwe infrastructuur rekening houdend met topografie, bodemgesteldheid en eventuele beperkingen. 
 2. Engineeringontwerp
  Ontwerp het infrastructuurnetwerk op basis van het vooronderzoek en de planningsfase. Bepaal het juiste type buizen, kabels of leidingen die nodig zijn voor het specifieke traject. Overweeg de juiste methoden voor graven en boren, afhankelijk van de omstandigheden. 
 3. Vergunningen en regulering
  Verkrijg alle vereiste vergunningen en voldoe aan lokale en nationale regelgeving met betrekking tot graaf- en booractiviteiten. 
 4. Graaf- en boringstechnieken
  Gebruik graafmachines om sleuven te graven waar dat mogelijk en praktisch is. Voor gebieden waar graven onwenselijk of onmogelijk is maken wij gebruik van gestuurde boringen of persingen. 
 5. Kabel- en leidinginstallaties
  Plaats de buizen, kabels of leidingen in de gegraven sleuven of geboorde tunnels. Zorg voor de juiste bevestigingen, bescherming en markeringsmaatregelen. 
 6. Kwaliteitscontrole
  Voer regelmatig inspecties uit om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de specificaties van het ontwerp. Test de geïnstalleerde infrastructuur op lekkages, beschadigingen en andere mogelijke problemen. 
 7. Documentatie
  Documenteer nauwkeurig de locatie, diepte en andere relevante informatie met betrekking tot de geïnstalleerde infrastructuur. Maak as-built tekeningen en documentatie voor toekomstig onderhoud en referentie. 

Door deze stappen te volgen kunnen wij als aannemer een succesvolle aanleg van infrastructuur met graaf- en boortechnieken realiseren, rekening houdend met zowel technische als regelgevende veiligheidsaspecten.

CONTACT

Geïnteresseerd in ons brede aanbod?
Neem contact op!